Att spela på slumpen har varit populärt längre än man kan tänka sig. När och var spel på slumpen började är fortfarande osäkert, men det man tror är att allt började i Kina. Dock var hasardspelen inte tärningar, snurrande bilder eller kortspel. Istället var hasardspelen brädspel. Det var från dessa brädspel som de andra hasardspelen sedan tog sin inspiration när de skapades. Även om man med säkerhet kan säga att majoriteten av alla hasardspel idag har influenser från de gamla kinesiska spelen så är det många som menar att hasardspel inte kom till förrän man började se tärningen som något annat än ett medel till att tala med gudarna.

Från Kina till Europa
De allra flesta hasardspelen idag har skapats i Europa. Dock har de alla bildats från spel som först kommit från Kina. Spelen från Kina har kommit till Europa via kinesiska immigranter. Tidiga hasardspel var just brädspel som spelades med hjälp av tärningar. Dessa var en aning mer avancerade än hasardspelen idag och sågs på den tiden mer som sällskapsspel än något annat. Vissa spelades med pengar andra inte och det var framförallt spelat av överklassen. Nobla damer och herrar var de enda som var bekanta med den sortens spel. De hasardspelen som finns idag kom dock inte från några nobla hus. Istället kommer de från den vanliga människans spelande. De som inte hade råd med de noblas spel. Spelen som spelades på gatorna är vad som idag har blivit hasardspel på kasinos. Allt som krävdes för att spela de spelen var bara några tärningar.

Förbjuda hasardspel
Från att ha varit brädspel till att bli tärningsspel och slutligen utvecklas till slots så har hasardspel haft en kvick historia. Hasardspelandet må ha haft en seg uppstart men när det väl kommit igång så spred det sig snabbt. Många saknade därför kunskap om vad hasardspel var för något och vilka konsekvenser det hade. Religioner vände sig mot hasardspel då de menade att girighet inte var en egenskap i Guds favör. Vissa länder till och med förbjöd spel om pengar. Sverige var ett av dessa länder. Hasardspel hade skapat ekonomiska och sociala problem för många svenskar. Men när det förbjöds flyttade kasinos och hasardspel till privatägda lokaler och ljusskygga kvarter. När detta upptäcktes blev hasardspel återigen lagligt, dock valde Sverige att ha det under kontroll och reglera spelandet ? vilket är en av anledningarna till att alla kasinos idag ägs av ett och samma företag.